Panadès 1876

Plaça dels Sants Màrtirs, 20 | VIC | 08500 | Tel. 938 86 10 69
Activitat: Tèxtil per la llar
Catalogació: Establiment històric
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES

1876

Nicolau Panadès

La primera referència documentada del negoci data de 1876. Nicolau Panadès obre un establiment al carrer de la Ramada.

Principi del segle XX

Eusebi Panadès Piqué

El fill del Nicolau s'incorora al negoci després de passar un breu període de temps a Barcelona on regentava una matalasseria al aleshores carrer Universitat 26-28 (actualment carrer Enric Granados). Quan torna a Vic, trasllada el negoci al carrer Argenters. Passa per diferents locals del mateix carrer fins que finalment s'estableix al número 7.

1934

Alfons i Teresa Panadès Reixach

Els dos fills de l'Eusebi s'incorporen al negoci poc abans de la guerra civil.

1970

Alfons Panadès Busquests

El fill de l'Alfons segueix la nissaga familiar i el 1970 entra a treballar al negoci.

2011

Trasllat a la Plaça dels Màrtirs

Alfons Panadès Busquets trasllada el negoci a la Plaça dels Màrtirs, on estan actualment. 

2014

Eusebi Panadès Vila

El fill de l'Alfons, l'Eusebi s'incopora l'any 2014 i el 2017 quan el seu pare es jubila agafa les regnes del negoci. Cinc generacions al servei de la ciutat de Vic.