Joieria Can Nogué

Plaça Major, 14 | VIC | 08500 | Tel. 609 56 67 49
Activitat: Joieria
Catalogació: Establiment històric
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES

1699

Francesc Codina

La primera referència documentada la trobem a l'Arxiu Episcopal de Vic on segons la descripció del llibre de negocis de la Cofradia de Sant Eloi de l'ofici d'argenters de la ciutat de Vic , Francesc Codina assoleix el grau de mestre joier  després de passar un exàmen del Gremi. Codina presentà un anell amb 7 pedres morades, valorat en 60 lliures. Codina té el seu negoci al carrer Gibraltar de Vic, a tocar de l'Ajuntament.

1700-1725

Francesc Codina fill

Hereta el negoci del seu pare.

1740

Miquel Xicola

Miquel Xicola, fill de cirurgià, comença d'aprenent al negoci de Francesc Codina fill. El 1748 Xicola assoleix el grau de mestre joier en un exàmen del Gremi. La peça que presenta és una creu i pendent de diamants i rubins sobre or.

1750

Miquel Xicola passa a ser el cap del negoci

Miquel Xicola es casa amb la filla de Francesc Codina i passa a ser el cap del negoci. El 1957 Miquel Xicola actúa con a Cònsol del Gremi de Joiers i Platers.

1761

Nova ubicació

La joieria o plateria de Miquel Xicola es troba situada a la plaça de les Garces. La família però viu al carrer Gibraltar.

1866

Llucià Xicola

El fill de Miquel Xicola regenta la joieria ubicada segons dades del pedrò al carrer Cerrajeros, 2 ( actualment carrer Corretgers).

1881

Josep Ramon Serra Xicola

Arrenda una casa a la plaça Major, 47 on ubica el negoci que hi estarà fins el 1960.

1892

Ramon Serra

El fill de Josep Ramon Serra Xicola bateja la joieria amb el nom actual de Can Nogué en homenatge  a la seva esposa Antònia Verdaguer, que provenia d'un mas amb aquest nom a Sant Esteve de Granollers de la Plana.

1943

Maria Carme Buixó 

Assumeix temporalment el negoci quan mort el seu marit Ramon Serra fill.

1960

Montserrat Serra Buixó

La filla de la Maria Carme esdevé la propietària del negoci i s'instal.la com a llogatera  als baixos de la històrica casa Tososa, al número 14 de la plaça Major.

1985-1988

Núria Bartrolí Serra

Llicenciada en Ciències Químiques, compagina la seva tasca docent com a professora amb la gestió de la joieria quan mor la seva mare.

1988

Reforma interior

L'Ajuntament de Vic otorga el Premi a la millor obra d'interiorisme per les reforma feta que també guanya un premi Fad. La mort prematura de Núria Bartrolí als 44 anys provoca que Rosa Burgaya Riera, persona de confiança de la família, porti la gestió provisional del negoci.

1990

Jordi Sala Bartrolí

El fill de la Núria agafa les regnes del negoci als 20 anys després d'haver cursat estudis a l'escola d'arts i oficis de Vic i al Gremi de joiers de Barcelona.

2000

Restauració de l'edifici Tolosa

2004

La botiga és premiada per la Generalitat com a botiga centenària

2005

Adquisició del local

Jordi Sala adquireix el local en propietat.