Antiga Vilanova

Carrer dels Argenters, 13 | VIC | 08500 | Tel. 938 86 33 62
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1842

Joan Vilanova

Funda el negoci que en aquells moments era cereria i colmado.

1920

Margarida Vilanova Foradada i Miquel Coll Bardolet

La neboda de Joan Vilanova, Margarida Vilanova agafa les regnes del negoci que portarà conjuntament amb el seu marit.

1960

Joan Coll Vilanova i Gloria Santanach Solanich

Els fills de la Margarida es fan càrec del negoci familiar

2009

Núria Coll Santanach i Joan Ramon Ron Rouco

La quarta generació de la nissaga agafa el relleu. Actualment també s'ha incorcorat al negoci el seu fill Jordi Ron Coll.