El lloc web www.rutadelsemblemàtics.cat és propietat, Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya amb correu electrònic ficc@ficc.cat.

Els continguts d'aquest lloc i els drets sobre aquests continguts pertanyen a Esteve Vilarrubias Sánchez (en endavant, FICC .- Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya) o a terceres persones que n'han autoritzat el seu ús. Excepte quan s'indiqui de forma expressa i en cada cas, totes les imatges que es difonen per mitjà d'aquest lloc estan afectades per drets de propietat intel·lectual protegits per la Llei. FICC.- Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya, difon aquestes imatges únicament amb finalitats informatives dels continguts del seu fons, la qual cosa no es pot entendre com una autorització d'ús. Per a la utilització de les imatges amb qualsevol finalitat cal adreçar una sol·licitud a FICC, Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya tot seguint el procediment que s'indica en el propi lloc web o bé tot adreçant-se a telefònicament o per correu electrònic o postal. En general la utilització d'una imatge del Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya requerirà també l'abonament de les taxes reproducció.

En relació a les dades de caràcter personal que s'obtenen des d'aquest lloc web FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. Les dades personals obtingudes s'incorporaran a un fitxer creat per atendre les sol·licituds dels seus usuaris de i per a l'organització dels seus serveis. L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà FICC.-. Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya.

FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a . FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya. FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

FICC.-Fons d'Imatges de Comerç de Catalunya no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.