Queviures Can Bosch

Carrer de Santa Maria, 11 | MATARó | 08301
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

L’establiment està situat al carrer de Santa Maria, 11. L’any 1840, en aquest indret existia una botiga a la qual s’hi accedia pel carrer de santa Maria o per la plaça Gran. Una porta dovellada, encara existent, tenia el rètol ”La flor de Mayo”, nom d’aquesta primera botiga.

El 1916, Joan  Bosch Pujadas va fundar la botiga que ha sobreviscut fins a l’actualitat de la mà de la filla i la neboda-neta. Entrar-hi és fer un viatge en el temps per traslladar-nos al món dels colmados de principis del segle XX.

La botiga, amb l’accés principal pel carrer de Santa Maria, conserva l’antiga portalada de fusta. A l’interior hi destaca la presència de molts objectes utilitzats al llarg dels anys: el taulell de fusta, cartells publicitaris, botes de vi...

L’any 1954 l’establiment es va ampliar per la part posterior, comunicada amb el portal adovellat de la plaça Gran, que conserva dos aparadors i una porta vidriera. Per fer l’ampliació es va col·locar una gran biga i un rètol de sabons “Elena” per dissimular-la. També destaca el cel ras, treballat a base de motllures de guix i un gran medalló central.

Colmados Bosch era el rètol de l’entrada. A sota hi havia ampolles de xampany col·locades en un expositor adaptat, i dos grans cartells fets amb vidre anunciaven xampany, xarops i orxates de marca pròpia.