Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

Carrer de Sant Josep, 4 | MATARO | 08302 | Tel. 937 90 74 17
Activitat: Gofreria

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Leandro Bonet. (Actualment La Gofreria)

© Arxiu Famíla Bonet. Tots els drets reservats