Impremta Laietana

Carrer d’en Palau, 31 | MATARó | 08301 | Tel.
Activitat: Impremta
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

La primera impremta es va establir el 1948 al carrer de Sant Pere, 13, i la titular n’era Maria Luisa de Palau, esposa de l’advocat Francisco Cruzate. L’impressor Antonio Manent va ensenyar l’ofici a Cruzate, que va ampliar la maquinària de la impremta amb la compra de dues Minerves i caixetins per guardar els motlles. Els Cruzate de Palau van tenir dotze fills i es van traslladar a viure al casal de Cals Notaris, al carrer d’en Palau 31, a l’antic edifici barroc reformat i ampliat l’any 1905 segons un projecte dels arquitectes Emili Cabañes i Melcior de Palau.

La impremta va quedar instal·lada a la planta baixa de l’edifici, en uns locals que s’havien destinat a la fabricació i venda de peces de cistelleria. Poc després l’establiment es va ampliar amb quatre màquines més. Especialitzada en treballs de tipografia, la Impremta Laietana va estar en funcionament fins al 2004.