Forn La Espiga de Oro (Actualment Dàlmata)

Plaça de Cuba, 18 | MATARO | 08302 | Tel. 937 98 44 00
Activitat: Botiga de mascotes

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Espiga de Oro (Actualment Dàlmata)

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Espiga de Oro (Actualment Dàlmata)

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Espiga de Oro (Actualment Dàlmata)

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats