Ferreteria Can Damià (Actualment Le Robot)

Carrer de Sant Cristòfol, 13 | MATARó | 08301 | Tel. 932 50 20 65
Activitat: Bar
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

El nom de Can Damià correspon als primers propietaris que hi tenien comerç de Ferreteria i Quincalla des de l'any 1830. Joan Masriera i Sans heretà el negoci del seu oncle Joan Masriera i Valls, successor dels Damià. Posteriorment, el senyor Masriera va constituir amb les seves dues filles la societat Ferreteria Masriera, S.A. -material para obras, lampistería, baterías de cocina y plásticos-.

L'edifici, de l'any 1945 i d'estil racionalista és obra de l'arquitecte Lluís Gallifa i Grenzner.

De la botiga originària pràcticament només en resta la zona del vestíbul d'entrada, rehabilitada l'any 2021 amb encert, i que guarda semblança amb altres botigues de l'època on probablement hi va tenir un important paper l'artesà fuster Josep Mach Pla, Pepito. Cal destacar els aparadors laterals amb vidre corbat emmarcats per franges de marbre blanc i gris que resolen les entregues amb el paviment. La porta vidriera de dos batents conserva el disseny dels agafadors originals de llautó. L'interior de la botiga ha quedat del tot transformat pels nous usos comercials. Actualment hi trobem el bar de tapes Le Robot.