Farmàcia SPA

Plaça Santa Maria, 3 | MATARó | 08003 | Tel. 937 90 10 43
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

El 1701 s’inicia una nissaga de vuit generacions de la família Spà, que fins avui regenten la farmàcia situada a la plaça de Santa Maria, 3.

El 1947, Ramon Spà Tuñí va encarregar a l’arquitecte Antoni de Moragas i Gallissà la remodelació de la façana, on es van crear dos grans aparadors de fusta de línies horitzontals situats a banda i banda de la porta d’entrada. A la part superior, uns vidres esmerilats amb negre i daurat anuncien els tractaments, i unes lletres daurades sobre el marbre negre identifiquen l’establiment.

El 1990 es va rehabilitar l’actual façana. A l’interior, es conserva part del mobiliari original, el taulell i una important col·lecció d’ampolles, estris i instrumental antic de la farmàcia.