Cafès Manigua - Cereria Masjuan

Carrer Santa Maria, 5 | MATARó | 08301 | Tel. 937 90 11 73
Activitat: Cereria
Catalogació: Establiment històric
Estat: Obert

El 1871, Francesc Ricart s’instal·la a Mataró i funda a l’actual local del carrer de Santa Maria una fàbrica de cera i botiga: la Cereria Ricart. Uns anys després, el 1915, Elvira Ricart obre al local veí una botiga de cafè, sucre i cacau anomenada Cafès Manigua.

El 1966, Josep Masjuan i Ricart unifica la venda de cafè i cera al mateix local, que es desfà de la decoració modernista original.

El 2002, Enric Riera i Masjuan, continuador del negoci familiar, va tornar a reformar l’establiment. Al nou local hi destaca la porta vidriera d’entrada, amb dos rosetons de fusta recuperats de l’antiga botiga modernista, i els rètols de ferro forjat amb les dates de fundació del negoci. A l’interior hi destaca l’antic taulell de fusta, una col·lecció de molinets de cafè, els quadres del retolista J. Jutglar de 1920 i l’antiga maquinària de torrar cafè, que encara avui continua funcionant a la manera tradicional.