Barberia Vicente

Camí Ral, 509 | MATARó | 08302 | Tel.
Activitat: Barberia
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

CAT. El 1943, Francesc Andreu Martí va obrir la seva “Peluquería de caballeros” situada al Camí Ral, 509. L’any 1950, la traspassa a Vicenç Molés, barber i empleat seu que vivia de lloguer a la mateixa casa on hi havia l’establiment. Molés es va fer càrrec del negoci i el va regentar fins a la seva jubilació.

Situada a l’entrada de la casa, la barberia manté la decoració de mitjans del segle XX: paviment de rajoles blanques i negres, zones de mirall davant dels seients inclinables i de la pica de marbre, zones de vidre blanc amb els prestatges metàl·lics, i lluminàries en forma de tulipa de vidre blanc. Tota la vidriera de l’establiment, segons explica l’actual propietària, filla de Vicenç Molés, és de Cristalleries Mascarell de Mataró.

 

ES. En 1943, Francesc Andreu Martí abre su «peluquería de caballeros», situada en el Camí Ral, 509. En 1950, la traspasa a Vicenç Molés, barbero y empleado suyo que vivía de alquiler en la misma casa donde estaba el establecimiento. Molés se hizo cargo del negocio y lo regentó hasta su jubilación.

Situada en la entrada de la casa, la barbería mantiene la decoración de mediados del siglo XX: pavimento de baldosas blancas y negras, zonas con espejos frente a los asientos reclinables y la pila de mármol, zonas de cristal blanco con estantes metálicos y luminarias en forma de tulipán de cristal blanco. Toda la cristalera del establecimiento, según cuenta la actual propietaria, hija de Vicenç Molés, es obra de Cristalerías Mascarell de Mataró.

 

ENG. In 1943, Francesc Andreu Martí opened his “peluquería de caballeros” [gentlemen’s barber’s] at Camí Ral, 509. In 1950, he passed it on to Vicenç Molés, a barber and employee of his, who rented the same house where the premises was located. Molés took over the business and ran it until his retirement.

At the entrance to the house, the barber’s shop maintains the decoration of the mid-twentieth century: black and white tile flooring, mirror areas in front of reclining seats and marble sink, area of white glass with metal shelves, and white glass tulip-shaped lights. According to the current owner, daughter of Vicenç Molés, all the stained glass in the establishment is from Cristalleries Mascarell in Mataró.