Farmàcia Sala

Carrer de Sant Miquel, 10 | MANRESA | 08241 | Tel. 938 72 17 67
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1901 per Francesc Cirera i Baldomer Riu. L’any 1904 la societat es trenca i Cirera es queda l‘establiment. L’any 1929 (0 1931?), el traspassa a Joan Sala Coll, provinent d’una nissaga de farmacèutics de Santpedor i oncle de la titular actual Àngels Sala Auví,

L’establiment és obra de l’arquitecte manresà Alexandre Soler March i reuneix força elements d’estètica modernista si bé una part de la decoració exterior es va malmetre durant la guerra. 

A l’exterior té un petit porxo amb una columna amb capitell neojònic que està en consonància amb altres pilastres que imiten l’estil jònic. A sobre de l’entrada trobem el caduceu, drac que es transforma en cigne, i que és el símbol de l’alquímia.  Cal destacar també la porta amb corbes típiques del modernisme, dos petits aparadors en ferro amb unes decoracions simples i, a l’interior, el taulell, els prestatges amb l’escut de la ciutat, les motllures al sostre, alguns pots de farmàcia del segle XVIII i XIX, així com un autoclau, dispositiu que serveix per esterilitzar material de laboratori.