Farmàcia Dr. Esteve

Plaça Plana de l'Om, 4 | MANRESA | 08241 | Tel. 938 72 05 09
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia oberta per Tomàs Esteve Florensa l’any 1824, d’aquí que es conegués amb el nom de Cal Tomaset. Tomàs Esteve era fill d’un farmacèutic de la Cerdanya que va venir a Manresa com a farmacèutic de l’Hospital de Sant Andreu. Han seguit la tradició familiar tota una colla d’Esteve, com es pot llegir a la placa de l’entrada de l’establiment, fins arribar a la setena generació.

El 1926 va restaurar la botiga l’arquitecte Josep Firmat Serramalera. D’estil modernista, destaquen la retolació, els vitralls i la decoració amb ferro forjat, així com el símbol de la farmàcia.

La rebotiga de la farmàcia va esdevenir en un punt de trobada de la intel·lectualitat manresana.