Fleca Oriell

Carrer de Santa Clara, 10 | GIRONA | 17001 | Tel. 717 77 10 02
Activitat: Fleca
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert


RESSENYES HISTÒRIQUES

A l’Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de 1887 trobem documentat un forn de pa en aquest emplaçament a nom de Jaume Padrosa. El 1913 Padrosa apareix també en una notícia del Diari de Girona d’avisos i notícies del 2 de febrer de 1913.

L’any 1937 el forn anava a nom de Joan Oriell, tal com figura a la publicació Gerona C.N.T. en una nota de la Conselleria Municipal de Proveïments que detallava els punt de recollida de la tarja de racionament de sabó durant la guerra civil. En una altra publicació de nom El Pirineo de 1939 apareix Jaume Oriell com a flequer. Possiblement eren família.

Durant la guerra civil els soldats republicans que fugien cap a l'exili van cremar la fleca sencera, deixant-la totalment destruïda. A finals de l'any 1939, els propietaris van encarregar als germans Busquets la reconstrucció de la fleca que reobriria el 1941. Des de llavors, la botiga es manté pràcticament intacta.

En el diari Los Sitios de 27 de juny de 1943 apareixen Joan i Jaume com a flequers de l’establiment situat al carrer Santa Clara. El 1968 troben una referència en el mateix diari sobre les fleques obertes el 18 d’agost, constant com a titular del forn situat al carrer Santa Clara número, 12 el senyor Joan Oriell Boher, el qual regentarà el negoci fins a la seva mort el 13 de febrer 1974.

Posteriorment el negoci l’adquireix la família Bellsolà que el tindrà fins l’any 2015, quan passa a les mans de Dani Cuadrat Pèlach, el fill del propietari de l’edifici.

El dia 1 de novembre de 2017 la Mariadelmont Viñolas i en Xevi  Ruiz agafen les regnes del negoci recuperant el nom antic i respectant la decoració original.

(*) El 1928 Jaume Oriell tenia un forn de pa al carrer Argenteria. Es desconeix a quin any es va traslladar al nou emplaçament.ELEMENTS D'INTERÈS. DESCRIPCIÓ


La fleca està situada a la cantonada del Pont de Pedra amb el carrer Santa Clara, amb accés pels dos llocs. Ocupa una part de la planta baixa i del primer pis (altell) d’un edifici compost de planta baixa més tres plantes. L’altre part l’ocupa la Casa Boué, un altre establiment històric de la ciutat. Ambdós establiments tenen l’accés principal al Pont de Pedra. Les dues façanes laterals del bloc limiten amb el carrer Santa Clara i amb el riu Onyar.  

Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial tant a l’exterior com a l’interior.

La botiga actual avui és fruit de la reforma realitzada per Jaume Oriell el 1940. Es conserva material fotogràfic de finals del segle XlX on es pot veure que tant la fleca com la Casa Boué tenien grans similituds estètiques en la configuració dels accessos; és a dir, unes fusteries amb una porta vidriera central amb dos laterals, també de vidriera, amb uns porticons plegables de tancament. Durant la guerra civil els soldats republicans que fugien cap a l'exili van cremar la fleca sencera, deixant-la totalment destruïda. A finals de l'any 1939, els propietaris van encarregar a Josep Maria Busquets la reconstrucció de la fleca. Busquets havia format part de l'equip de col·laboradors de Rafael Masó i quan aquest va morir, continuà treballant sobretot en feines d'interiorisme i decoració.

Exteriorment, les obertures dels dos accessos tenien inicialment la mateixa configuració on s'integrava en un sol forat l'altell i la botiga. El conjunt es dividia en tres parts. La part baixa composta per una porta vidriera de fusta a la banda dreta i a la esquerra, un aparador muntat sobre un sòcol revestit amb ceràmica vidriada de Quart. A la façana del carrer santa Clara es reproduïa el mateix esquema, però amb la porta a l’esquerra i l’aparador a la dreta. Val a dir però que aquesta disposició original ja no es conserva a la façana que dóna al Pont de Pedra, la qual ha estat substituïda per una porta vidriera de fusta  de tres fulles abatible per donar més amplitud a l’entrada.

A sobre la porta i l’aparador hi trobem un segon nivell - ja en la zona de l’altell-  format per dues finestres vidrieres amb sis marcs motllurats cadascuna que serveix de fons a un original rètol on posa amb lletres de forja ORIELL. S'utilitzen també com a element decoratiu simbòlic dues espigues de blat que centren la composició de les lletres. Val a dir que el treball de forja és obra del serraller Nonici Cadenas, també col.laborador de Masó.

Per últim trobem a la part superior del conjunt unes persianes de fusta de color marró.

L’interior de la botiga s’ha mantingut sense alteracions respecte a la seva concepció primitiva. Destaca el revestiment amb ceràmica de Quart de sota al taulell i en trams de paret, obra de Ceràmiques Marcó de Quart, l’obrador que més representa l’obra dels dos màxims exponents del noucentisme gironí: Fidel Aguilar i Rafael Masó. Altres elements remarcables són els àngels de Rafael Masó a banda i banda de la porta de l'obrador, una reproducció d'un relleu del Bon Pastor, una còpia extreta d'un dels sarcòfags que es troben al presbiteri de l'església de Sant Feliu de Girona. També resulten d'interès el paviment i la integració de les lleixes en el context. 


BIBLIOGRAFIA. FONTS DOCUMENTALS


Castells Llavanera, Ramon.  Botigues 1870-1940. Girona. Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes (1988).

Biblioteca Nacional de España. Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración (anys 1887 i 1911)

Arxiu Municipal de Girona. Gerona C.N.T (07/07/1937)

Arxiu Municipal de Girona. El Pirineo (20/06/1939)

Arxiu Municipal de Girona. Los Sitios de Gerona (27/06/1943; 18/08/1968; 05/01/1973)