Farmàcia Creu Blanca. Llic. Mariona Simon

Pujada de Sant Feliu, 5 | GIRONA | 17004 | Tel. 972 20 56 14
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES


El primer titular de la farmàcia documentat és el senyor Joan Montsalvatge. El Diario de Gerona de avisos y noticies del dia 19 de març de l’any 1918 es feia ressò de l’obertura del negoci:

“Por nuestro particular y apreciado amigo el joven farmacéutico don Juan Monsalvatje, ha sido adquirida la oficina de Farmacia y Laboratorio de anàlisis «La Cruz Blanca», sita en el pasaje Gómez, de esta ciudad, Ia cual será abierta al público dentro usos días. Sinceramente deseamos al amigo Monsalvatje toda suerte de prosperidades en el ejercicio de su carrera”.

 

Onze anys més tard, el 2 de gener de 1929 el mateix diari publica “que se ha hecho cargo de la farmacia de esta ciudad La Cruz Blanca  el Farmacéutico don Joaquín Malagelada”.

Malagelada regentà el negoci fins ben entrada la dècada dels seixanta quan traspassà la farmàcia al senyor Pere Alzina, 'el senyor Pere', que era com si fos el metge del barri, perquè tothom li tenia molta confiança. D'ell encara es conserven els llibres de formulacions, junt amb llibres antics com vademècums d'antics propietaris de la farmàcia. L'any 2005 la farmàcia l'agafa Anna Simón Bonet que la restaura. Des de l’any 2008 n'és titular la seva germana  Mariona Simón Bonet.


ELEMENTS D'INTERÈS


 La farmàcia ocupa els baixos de la Casa Miquel Gómez, un edifici entre mitgeres amb un pas per sota (Passatge Miquel Gómez) que d’ona accés al Pont d’en Gómez, també anomenat de la Creu Blanca precisament per la farmàcia, que fa cantonada amb la Pujada de Sant Feliu. Aquest pont de vianants sobre l'Onyar està format per un sol arc i presenta una considerable esveltesa, ja que utilitza al límit les possibilitats del formigó armat. La barana de ferro és molt senzilla, cosa que contribueix a donar un aire de lleugeresa a la construcció. Es va inaugurar el 1915.

La façana que dóna al riu Onyar, de decoració noucentista és obra de l’arquitecte Rafael Masó  i data de l’any 1916. La façana de la Pujada de Sant Feliu consta de planta baixa, on hi ha la farmàcia i tres plantes pis. 

La farmàcia disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial tant a l’interior com a l’exterior, on la façana té accessos tant per la Pujada de Sant Feliu, 5 com pel Passatge d’en Gómez, 2.

 

Exteriorment la façana principal que dóna a la pujada de Sant Feliu consisteix en un moble de fusta de color verd fosc. S’estructura en quatre seccions separades per petits muntants amb talles acanalades sobre un sòcol de pedra buixardada i amb mènsules a la part superior que sustenten un calaix superior amb cantells motllurats que emmarca un plafó blanc modern amb la retolació del negoci. Actualment aquest calaix fa les funcions també de caixa de persiana del tancament exterior.

 

L’accés a farmàcia es realitza per una gran porta de vidre corredissa de dues fulles amb sensor automàtic, flanquejada per dos vidres fixes als laterals. A banda i banda de l’obertura principal hi trobem dos vitrines amb l’interior de fusta pintada de color blanc. Completa el moble de façana un gran aparador situat a la part esquerra a tocar del Passatge d’en Gómez. L’accés pel passatge es composa d’una porta vidriera a la banda dreta i un aparador a l’esquerra que segueix el mateix disseny i cromatisme que la façana principal, però sense el calaix superior. Destaquen els dos porticons originals de fusta pintada com elements de tancament, que molt possiblement també eren presents a l’accés per la Pujada de Sant Feliu en un primer moment.

 

A l’interior, la farmàcia conserva una bona part de l'antic mobiliari, d’estructura modular. Un notable treball d’ebenisteria que s’estén pels murs perimetrals formant prestatges amb armaris baixos de fusta envernissada amb dues portes batents sobre el qual s’alcen les prestatgeries que arriben fins al sostre amb muntants laterals amb talles a la base i a la part superior, formant unes mènsules que sostenen la cornisa que remata el conjunt. L’interior de la prestatgeria està revestit de melamina blanca, el mateix material del que són fetes les lleixes. Al fons de la farmàcia hi trobem un elegant arc de fusta que dóna accés a la rebotiga.

Altres elements d’interès són una antiga balança que tenen a la vista així com llibres de formulacions. Malauradament el taulell original estava molt malmès i és l'única cosa que no van poder restaurar. 


BIBLIOGRAFIA. FONTS DOCUMENTALS


Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de avisos y noticias.  (19/03/1918; 02/01/1929; 05/01/1929)

Arxiu Municipal de Girona. Diari Los Sitios de Gerona (07/12/1960) 


El Punt Diari. Suplement Botigues de tota la vida (2010)