Confeccions Babot

Plaça de Catalunya, 3 | GIRONA | 17004 | Tel. 972 20 16 86
Activitat: Botiga de roba
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES 

La primera referència documental del negoci la trobem en un full del padró de l'Ajuntament del 1889, on consta que Francesc Babot i Noguera exerceix de sastre al número 2 de la pujada del Pont de Pedra. (Segons fons orals familiars l'activitat s'inicia l'any 1880). Francesc Babot mor el juliol del 1939 i el negoci passa al seu fill Narcís el qual trasllada la botiga a l'emplaçament actual, Rambla de Catalunya, 3 (antiga Rambla Verdaguer). L'edifici noucentista on actualment hi ha instal·lat l'establiment de Confeccions Babot en la primera dècada del segle XX l'ocupava la primera sucursal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis que va haver-hi a la província de Girona. Posteriorment l’edifici l’ocupà una sucursal de la casa Ajúria que comercialitzava maquinària agrícola. Quan el 1967 Narcís es jubila, el negoci l'agafa el seu fill Josep Babot Fabrellas, que canvia la denominació de sastreria per la de confecció degut al fet que la fabricació de vestits a mida ja començava a ser història. El fet de passar de sastreria a confecció fa que es realitzi una important reforma del local consistent en la construcció d’un nou nivell per exposar nou gènere, el qual s’accedeix per l’escala de fusta tornejada que encara avui encara es conserva. Inicialment la botiga tenia un sostre molt alt amb una làmpada central. També es reforma tot el mobiliari interior, mostradors inclosos. El 1998, Josep Maria Babot Font, la quarta generació,  agafa les regnes del negoci, continuant així la nissaga familiar. Manté l’estètica heretada del seu pare.

ELEMENTS D'INTERÈS. DESCRIPCIÓ

L’establiment ocupa els baixos d’un edifici noucentista que fa cantonada amb la plaça de Catalunya, 3 i amb el carrer de la Croada.

 

 

La façana actual conserva, encara que un pèl modificada, l’estructura original basada en cinc obertures amb arcs rebaixats superiors que envolten la botiga, dos de les quals distribuïdes a la plaça de Catalunya i tres al carrer de la Croada a les quals s’hi afegeix la porta d’accés de l’edifici, rematada per un arc túmid. Inicialment les obertures ocupaven tota l’alçada de la planta baixa, fins que es van modificar l’any 1967 amb la construcció d’un altell, fet que va comportar la partió de l’obertura amb una zona d’aparador a la planta baixa i una tarja superior formada per l’arc rebaixat, decorada exteriorment per unes peces verticals de forja que conformen una reixa. Des de l’exterior és visible el cantell del forjat de l’altell que divideix les obertures.

 

L’accés a l’establiment es realitza per la plaça Catalunya, número 3. Aquesta obertura difereix lleugerament de les altres quatre, ja que disposa d’un aparador muntat sobre un petit sòcol de pedra a l’esquerra i a la dreta, d’una petita zona de vestíbul amb paviment de marbre blanc amb la porta d’entrada al fons. La resta dels aparadors de l’establiment són simples, amb una estructura de fusta envernissada perimetral muntada damunt sòcol i amb una caixa de persiana metàl·lica superior en totes les cinc obertures. A la part baixa dels tres aparadors del carrer de la Croada hi trobem també les reixes de ventilació del soterrani.

 

A l’interior la botiga es manté com la va deixar Josep Babot Fabrellas quan va decidir fer el canvi de sastreria a botiga de confecció. Un fet que comportà l’ampliació de la zona de venda amb la construcció d’un nou nivell per exposar el gènere, el qual s’accedia per l’escala de fusta tornejada que encara avui encara es conserva. A la planta baixa destaquen els dos mostradors de fusta. El primer, que és més llarg i es troba situat molt a prop de l’entrada, té en el seu frontal tres plafons emmarcats. Darrera seu hi trobem una prestatgeria muntada sobre un moble de calaixos que arriba fins al sostre. L’altre mostrador situat al fons de la botiga, el forma una taula amb les quatre potes acanalades i amb el sobre de fusta. Sota la taula hi trobem un tamboret de la mateixa estètica. A la paret del fons, darrera la taula hi trobem dues portes de fusta xapada, la de la dreta correspon a l’accés a l’emprovador i la de l’esquerra correspon a una petita sala on hi havia una segona porta que comunicava amb l’entrada al bloc de vivendes. (De fet encara es conserva la porta blindada de quan la botiga l’ocupava la seu de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis). A la paret situada al sota escala hi trobem dues portes més; la de la dreta dona accés a un despatx i la que queda pròpiament sota l’escala condueix al soterrani. En les parets perimetrals tant del fons de la botiga com de l’escala, s’estén un aplacat de fusta envernissada format per peces quadrades emmarcades que formen 4 triangles rectangles de dues tonalitats, que combinats configuren un panell amb rombes foscos i clars.

La barana de l’escala d’accés a l’altell és de fusta tornejada. Els escalons de fusta estan equipats amb varetes de llautó que subjecten la moqueta central. El replà de l’escala està presidit per un gran mirall rectangular emmarcat amb fusta. La decoració de l’altell és sòbria, amb tres mostradors i prestatgeries bàsiques perimetrals. La meitat del paviment està revestit de moqueta, l’altre part està realitzada amb un gres verdós, típic de l’època. BIBLIOGRAFIA. FONTS DOCUMENTALS

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de avisos y noticias  (12/11/1930)

El PUNT AVUI. Document en línia. http://www.elpuntavui.cat/article/59-especials/321467-confeccions-babot.html