Candela

Carrer de l'Argenteria, 8 | GIRONA | 17004 | Tel. 972 22 09 38
Activitat: Torroneria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES

El Diari de Girona d’avisos i notícies del dia 11 d’abril de 1926 publica que l’Ajuntament ha decidit “conceder permiso a don Emilio Puig para a la reconstrucción de la casa núm. 7 de la calle Platería”.  El 12 d’octubre del 1929, el mateix diari es fa ressò de l’obtenció del permís per part de Francesc Puig, el fill de l'Emili, per instal.lar-hi un forn de pastisseria. El 23 de novembre de 1929 es torna a publicar una concessió d’obres a l’Emili Puig. El 26 de gener de 1931 el mateix diari publica que “en els aparadors  de la Confiteria Puig hi ha exposat un moble amb ferro i aram cisellat de línia correcte i esbelta amb una ornamentació atinada i gens enfalagosa, que avalora la moderna orientació artística que informa el procedir dels tallers de Ramon Cadenas en els quals ha sigut construït”. Aquest fet fa suposar que molt provablement el negoci va obrir les seves portes a finals de l’any 1929 o a l’any 1930.

Emili Puig Burch, nascut a Girona el 24 de maig de 1875, comença com a aprenent de pastisser al carrer Sant Francesc, treballant en el negoci d'un seu oncle. Més endavant té un quiosc de dolços a la plaça de Sant Agustí i finalment compra un local al carrer de la Cort Reial número 15, on estableix la Pastisseria Puig. Del seu obrador, en sortiran tot tipus de delícies, d’entre les quals destaca el xuixo de Girona.

Malgrat la creació del xuixo, aquest no esdevé en un primer moment l'estrella de la pastisseria. Al número 15 de la Cort Reial es continuen fent tot tipus de dolços fins l'any 1967, en què el negoci abaixa les seves persianes. La nissaga, però, va continua de la mà de dos dels tres fills d'Emili Puig, Francesc i Joan, que també es dediquen a la pastisseria.

El fill gran d'Emili Puig, Francesc, obre al carrer de l'Argenteria una altra famosa Pastisseria Puig, ubicada en un local singular d’estil Art Déco. Des d'allà, continua la nissaga pastissera, i la venda de xuixos, de la mà de Francesc i posteriorment el seu fill, Xavier. La Pastisseria Puig del carrer de l'Argenteria tanca el 1993.

Aquell mateix any el negoci passa a mans de Victoriano Candela i la seva esposa Lluïsa González, una família alacantina de llarga tradició en l’elaboració de torrons i dolços nadalencs, si bé a l’estiu els gelats són el producte estrella de l’establiment. Els Candela reformen l’interior de la botiga amb una nova distribució del mobiliari existent adaptada a les necessitats del seu producte. Exteriorment només es modifica el rètol on deixa de posar-hi E. PUIG per dir-hi V. CANDELA. Val a dir que el nou rètol és obra de Ramon Boix.

L’any 2000 s’incorpora a la botiga la seva filla Marta Candela González i el 2010 la néta, Sandra Redondo Candela, qui actualment està al front del negoci.


ELEMENTS D'INTERÈS. DESCRIPCIÓ

L’establiment està situat en un edifici entre mitgeres al número 8 del carrer Argenteria, obra de l’arquitecte Joan Roca Pinet. Consta de planta baixa i quatre pisos (inicialment eren dos). La part més destacada de l'edifici són els baixos, dedicats a la pastisseria, un disseny del mateix propietari, Francesc Puig.

Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial tant a l’exterior com a l’interior.

La façana de la botiga dissenyada sobre un fons de ceràmica blanca seguint l’estètica Art Déco de l’època queda delimitada per la part de dalt per un ampli ràfec. Es diferencien de dos registres clarament marcats: el superior, purament decoratiu, i un d'inferior emprat com a aparador i zona d'accés a la pastisseria. Artísticament destaca sobretot el primer, amb un  acurat treball de ferro executat pel serraller Nonici Cadenas que ofereix una iconografia plaent i joiosa amb la representació d'uns corns de l'abundància i una copa plena d'aliments, acompanyats per dues figures extretes de la mitologia marina. Tots ells envolten una zona en forma d'ametlla on s'inscriu el nom del propietari. Lateralment flanquegen el conjunt uns vidres de tons verdosos emmacats per motllures decoratives. Al fons, darrera del treball de forja, destaca una gran vidriera realitzada amb vidre catedral. 

La part inferior està obrada amb major senzillesa. Cal destacar el disseny decoratiu dels rètols, realitzats amb vidre i ferro on en un posa DULCERÍA i a l’altra PASTELERÍA. També són remarcables el llum de sobre la porta d’entrada i els petits elements de forja i vidre que decoren el sòcol dels aparador i la porta d’accés. 

Altres elements d’interès de la façana són les dues vitrines rectangulars de ferro sobreposades sobre el parament de rajola blanca, a banda i banda dels aparadors i també els dos grans aplics de forja que rematen la part superior.

L'interior actual de l’establiment és fruit de la reforma de l’any 1993 quan el negoci canvia de propietaris i és adaptat per l’activitat de gelateria i bar. Aquest fet comporta un canvi de distribució del mobiliari com és el cas del mostrador principal que inicialment estava situat a la banda esquerra de la botiga i tenia darrera seu dues prestatgeries amb muntants tornejats, una de les quals encara es conserva. Una tercera prestatgeria amb porta vidriera a la part inferior presidia la paret del fons de la botiga flanquejada per dos miralls ovalats, un a cada costat.

 La distribució actual està composta per dos mostradors disposats en forma de “ L “ fet que ha comportat la modificació d'alguns elements com ara el taulell original de color beix ara situat paral·lel a la façana i el qual s’ha adaptat per folrar l’actual mostrador refrigerat. Val a dir que es conserva en molt bon estat i segueix les mateixes pautes estètiques i caràcter iconogràfic de la façana: garlandes, boles... Un nou mostrador amb quatre plafons motllurats acabat amb marbre conforma l’altra part del conjunt. Un dels armaris amb prestatgeries originals encara es conserva situat al fons de la paret de la dreta. Dels altres dos armaris originals només en queda la part de la cornisa superior que actualment serveix d’element decoratiu dels dos grans miralls que trobem muntats sobre un arrambador de marbre a les parets laterals.

Un altre dels elements destacats de l’interior és el conjunt de portes vidrieres de clar estil Art Déco que conformen els aparadors interiors. 

La botiga també conserva el paviment original de l’època de Francesc Puig.

Exteriorment, de la reforma de 1993 només es modifica el rètol on deixa de posar-hi E. PUIG per dir-hi V. CANDELA. Val a dir que el nou rètol és obra del serraller Ramon Boix.BIBLIOGRAFIA. FONTS DOCUMENTALS

Castells Llavanera, Ramon.  Botigues 1870-1940. Girona. Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes (1988).

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de avisos y noticias  (14/04/1926; 12/10/1929; 23/11/1929; 26/1/1931)