Farmàcia Torrent

Pujada del Castell, 6 | FIGUERES | 17600 | Tel. 972.502.115
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Enric Torrent parla dels inicis de la farmàcia: ( fragment extret del llibre Comerç a/de Figueres. Històries i vides d'establiments centenaris. Autor: Josep Valls)
"El meu avi Enric Ferran Brusés, comprà la farmàcia el 1916 i va començar a exercir l'any següent, el 1917. Hi ha un document que no falla, que és l'escriptura de compra venta. La comprà a un altre farmacèutic que es deia Gustau Secret Carreras que vivia aquí a Figueres, però havia nascut a Girona. Aquest senyor Secret era titular farmacèutic des del 30 de setembre del 1890, i l'exactitud de la data ens vé garantida per un llibre que edità Josep Mª Pla i Dalmau a Girona, el 1959. Josep Maria Pla Dalmau era editor, però també és l'autor d'aquest llibre. També era, i dir-ho és important, doctor en farmàcia. S'hi llegeix això que et deia, la data professional d'inici del senyor Gustau Secret; el llibre porta el títolde "Pequeña historia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Gerona". I Gustau Secret l'havia comprat abans a un tal Abilio Vilar Casadevall, que en el "Padrón Industrial de Figueras" del 1890-1891, hi consta com a "Farmacéutico", i en un plànol del 1889 hi consta com si fos propietari de la casa. M'he documentat a l'Arxiu Municipal i he vist que, reculant en el temps, l'any 1884, de la llista de sis apotecaris que hi havia a Figueres, no n'hi ha cap a la Pujada del Castell. Això permet fixar amb una certa exactitud quan comença l'activitat, que jo diria que és l'any 1889.