Estanc Rimblas

Nou, 54 | FIGUERES | 17600 | Tel. Tel. 972.51.17.36
Activitat: Estanc
Catalogació: Establiment històric
Estat: Obert

El nom del primer expenedor de l’Estanc nº1 de Figueres no ho sabem del cert, però de l’estanc en tenim una foto de l’any 1850 com a expenedoria de la Companyia Arrendatária de Tabacos, i també se’n parla en un llibre de l’Arxiu Municipal de Figueres de l’any 1886 aproximadament. 
El primer nom d’estanquer enregistrat a la Tabacalera S.A. és de l’any 1896 i correspon al Sr. Antonio Riera Borruba. 
L'any 1929 passar la titulació al Sr.Albert Guri Riera i a l'any 1935 passar a la Sra.Rosa Guri Riera. Es en aquest temps que l’estanc agafa el sobre nom de Can Tonitos. 
En Josep Rimblas Bartrés entra a l’Estanc el juliol de 1970 i en Joan Rimblas Safont-Tria, titular actual, entra el gener de 1988. S’ha de dir que, tot i ser el titular actual en Joan ja està jubilat, i és el seu fill Alfons Rimblas Grau qui gerència l’estanc. 
Actualment les expenedories depenen del Comisionado para el Mercado de Tabacos organisme depenent del Ministerio de Economia y Hacienda, i en ella podem trobar a part de les diferents labors de tabac, premsa i revistes, loteries, serveis diverssos de recàrregues, articles de fumador, timbres i d’altres.