Unión Suiza

Avinguda Diagonal 482 | BARCELONA | Sarrià -Sant Gervasi | 08006 | Tel. 934 16 11 11
Activitat: Joieria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

L'any 1945 la família Vendrell, joiers des de 1840, obren la botiga Unión Suiza de Relojería. La façana, amb el característic rellotge circular, s’ha convertit en una icona de la ciutat. A l'interior es conserva gran part de la decoració clàssica original.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Unión Suiza forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

Antecedents 

1840

Jaume Vendrell i Francisca Castellà

Inicien el negoci familiar amb un comerç “de joieria i taller per compte propi”, en el carrer Hospital 37. Els seus descendents obren joieries en el carrer Ferran 24, Hospital 37 i Rambles al costat del Liceu.

Anys 20 del segle XX

Unión Suiza de Joyería
Als anys 20 Carlos Vendrell crea la Unión Suiza de Joyería que distribueix rellotges de marques suïsses, que ningú més tenia, per tota Espanya (IWC, Patek Philippe).

Anys 30 del segle XX

Als anys 30 posen en marxa una fàbrica de rellotges a Suïssa on produeixen rellotges de marca pròpia (Kronos i Duwart) 

1945

L'any 1945 s’obre a l’avenida del Generalisimo 482 (actual Diagonal) la botiga de “Union Suiza de Relojeria” amb projecte de decoració d’Eduard Ma. Balcells, arquitecte. Als anys 60 la gerència passa a la cinquena generació, Lluís Vendrell Salvia. L'any 2005 passa a la sisena generació, Lluís, Xavier, David i Cesar. 

2012

Remodelació de la Botiga


El 2012 s’inicia la remodelació de la botiga de Diagonal per connectar la planta baixa amb l’antic habitatge del primer pis, amb projecte d’Adrià Guevara, arq. tècnic. En la planta baixa es recupera l’àmbit esquerre de la diagonal retirant els aplacats que ocultaven l’aparador i els arcs i motllures, on es refà l’acabat marbrejat, i es reforma l’àmbit dret de Via Augusta on hi havia espais de servei. En realitza una escala de marbre blanc que connecta amb l’antic distribuïdor de l’habitatge i, en planta pis, es restauren tots els elements de la decoració original que es conservaven (en el distribuïdor el paviment de marbre blanc i els elements arquitectònics que imitant pedra; en la capella la reixa, la pintura del sostre, els pilarets i els arcs de la volta, i en les estances el paviment de fusta, les pintures i motllures del cel ras, els porticons lliscants de les balconeres, l’aplacat de fusta de les parets de la peça de la cantonada,....) 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E1: Establiments De Gran Interès. Pàg. 82.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els elements petris que emfasitzen l’accés de la cantonada i els 2 aparadors a banda i banda d’aquest eix, i la reixa de ferro de la porta de l’extrem dret de Via Augusta (únic vestigi de la projectada en les dues obertures d’aquest sector). 
En la cantonada arrodonida: l’aplacat de granet negre que envolta la porta d’accés, amb motllura en el perímetre de l’obertura; el tancament reculat amb plafons laterals clars amb diamants en relleu (amb la inscripció E M BALCELLS dalt a la dreta), i la tarja amb un rellotge circular en el centre envoltat per motllures clares i relleus daurats sobre un fons de granet negre. 
En el parament a banda i banda, el plafó aplacat de granet negre, amb motllura perimetral contrastada amb línies blanques i un aplic amb fanal daurat. 
En els 2 aparadors a banda i banda, el potent marc de granet negre sobre un basament amb mènsules, de marbre negre i blanc. 

Interiors 

A la sala de vendes, la configuració de l’espai i els acabats i mobiliari, de llenguatge clàssic, que conserven o reprodueixen el projecte de 1945: 
- el cel ras amb calaixos penjats que connecten els pilars i pilastres, amb motllura perimetral i inscripcions en el frontis; 
- els pilars i pilastres amb fust aplacat amb marbre negre i capitell daurat; 
- el pòrtic amb columnes amb fust rodó de marbre i arc i imposta marbrejats en l’accés a àmbits diferenciats (en els extrems i en l’espai en forma d’absis, amb volta cassetonada); 
- el revestiment amb diamants en relleu de l’interior de la façana, visible en la llinda i en l’intradós de l’obertura esquerra de la diagonal i ocult pel tancament interior dels altres aparadors; 
- el paviment de marbre blanc amb línies contrastades en negre; 
- les taules i cadires de fusta,.. 


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.