Risk XXI

Carrer de Girona 74 | BARCELONA | Eixample | 08009 | Tel. 934 57 74 16
Activitat: Prevenció de riscos laborals
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Risk XXl forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1898

Miguel Pons

L’establiment és present a l’Anuario del Comercio de 1898 com a “pandería”. Va a nom de Miguel Pons que l’any abans tenia la fleca situada al mateix carrer , però al número 73 segons conta a l’Anuario del Comercio de 1897. Pons regenta el negoci fins el 1903.

Principi del segle XX

Decoració Modernista

A principi del segle XX es realitza la decoració modernista de la Panaderia de la Concepción dissenyada per Josep Suñer. Es desconeix qui encarrega la obra si Miguel Pons o el següent propietari Pedro Bragulat.

1904

Pedro Bragulat

Consta com a titular de la “panadería” a l’Anuario del Comercio de 1904 i també en el de 1911.

1945

Antoni Gusi Espuñes

El diari La Vanguardia es fa ressò d’una sanció que li posen “por utilitzar un determinado número de cartilles de simulados beneficiarios”, en referència a l’ús fraudulent de les “cartillas de racionamiento” en època de postguerra.

2001-2004

Enderroc  i reconstrucció de l’edifici

El 2001 s'enderroca l'edifici i es substitueix per un projecte de Albert Blanch Segarra i Merche Conca Gómez, amb 10 habitatges i local. Es desmunten, restauren i recol.loquen diversos elements modernistes de l'antic forn: el plafons de fusta amb vidre pintat de la façana, el taulell, l'aparador i algunes rajoles de valència.  Després de la restauració, l’empresa de prevenció de riscos Geseme s’implanta al local de l’antiga fleca fins el 2015 que es trasllada al carrer Aragó.

2015

El local l’ocupa l'empresa Risk XXl, especialistes en prevenció i salut laboral, que grava en els vidres el seu rètol.

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1897, pàg. 911; 1898, pàg. 925; 1903, pàg. 1235 ; 1904, pàg. 1042 ; 1911, pàg. 1283   ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Hemeroteca de La Vanguardia. Documentació en línia : 27.05.1945; 20.07.2004

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 206.

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/forn-de-la-concepciELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, al voltant de l’obertura dreta (en l’eix de la façana), l’aplacat amb sòcol de pedra i amb emmarcats de fusta amb plafons de vidre pintat pel darrera: 
- en els brancals, amb el marc de línies ondulades i una voluta inferior esculpida, i amb la representació d’un paisatge, amb una falç, una dalla i un escut amb una llagosta a l’esquerra i un rampí i l’escut amb un lleó a la dreta; 
- en la llinda, en el plafons laterals el text s’adapta a la corba del marc, PAN DE CASTILLA, a l’esquerra, i PAN DE LUJO, a la dreta, i, en el centre, el nom de l’establiment en dos línies horitzontals PANADERIA – DE LA CONCEPCIÓN. 
Dins de l’esmentada obertura, el tancament de fusta amb dues fulles simètriques, amb decoracions geomètriques en baix relleu en el sòcol (d’inspiració secezion) i en alt relleu en el marc corbat superior. 
La fulla dreta era la porta batent d’accés, amb decoració en el sòcol també a l’interior. 
La fulla esquerra era el tancament de l’aparador que conserva el tancament de les mateixes característiques a l’interior. 

Interiors 

Els elements del forn incorporats al nou edifici: 
- Les fusteries amb relleus geomètrics en la llinda: en l’àmbit dret (darrera del tancament anterior), la porta vidrada amb sòcol amb els mateixos motius que a l’exterior, i la finestra amb reixa, en l’àmbit l’esquerre la porta. 
- Les rajoles decorades: la sanefa en el límit superior de l’enrajolat de l’àmbit dret, i el sòcol al costat de la porta a l’esquerra. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.