Restaurant Pla de la Garsa

Carrer dels Assaonadors 13 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 933 15 24 13
Activitat: Restaurant
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Restaurant Pla de la Garsa part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1902

Juan Pujol

El local era una bodega. A l’Anuario del Comercio de 1902 el local consta com a “vinós y aceites” i el seu propietari era Juan Pujol.

1978

Ignasi Solé Sugranyes

L'any 1978 el negoci passa a estar regentat per la família Solé, sota la titularitat d'Ignasi Solé Sugranyes que el reconverteix en restaurant. Es fa molt popular per la seva una cuina freda a base de patès, embotits i sobretot formatges de tot tipus.

2004

Pol Torras

L'any 2004  Slé es jubila i el local es traspassa a Pol Torras, actual propietari. 

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1902, pàg. 1146). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

 

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 89.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els dos portals disposen d’una senzilla fusteria a ras de façana i dins de la llum dels portals. La de l’esquerre del portal és de tres fulls de vidrieres i conté la porta d’accés a l’interior del local. La de la dreta és de quatre fulls, també amb vidres, amb una porta de doble full al centre. 

Interiors 

Són escassos els elements que es conserven de l’antiga taverna. Destaca una escala de cargol de ferro de fosa que dóna accés al menjador superior i les antigues menjadores pel bestiar. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.