Restaurant Pla de la Garsa

Carrer dels Assaonadors 13 | BARCELONA | 08003 | Tel. 933 15 24 13
Activitat: Restaurant

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Pla de La Garsa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Pla de La Garsa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Pla de La Garsa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats