Restaurant Madrid Barcelona

Carrer d'Aragó 284 | BARCELONA | 08007 | Tel. 932 15 70 27
Activitat: Restaurant

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Madrid Barcelona

© Joan Bueno. Tots els drets reservats