Restaurant Can Punyetes

Carrer de Marià Cubí 189 | BARCELONA | Sarrià -Sant Gervasi | 08021 | Tel. 932 00 91 59
Activitat: Restaurant
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Braseria oberta el 1981 en el local ocupat des de 1875 per la bodega de la família Salvà. Es conserven molts elements d’interès, com ara les dues característiques portes d’entrada o la barra de marbre.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Restaurant Can Punyetes forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1902

Miguel Roca

A l’Anuario del Comercio de 1902 consta com a titular d’una botiga al San Sebastián 186.C, (actual carrer Marià Cubí, 189) de “vinos y aceites”el senyor Miguel Roca. El 1936 també figura com a titular a la guia telefònica on tenia el núm. 79537.

Finals anys 30, principis dels 40

Bodega Salvat

Sobre aquests anys el negoci l’adquireix Pedro Salvat Rovira. Quan mor Pedro passa al seu fill, Pedro Salvat Pié. A la dècada dels 70 passa a la néta, Josefa Salvat Virgili.

1981

Restaurant Can Punyetes

L'any 1981 obre Can punyetes reformant el local com a restaurant. En l’exterior es substitueixen els porticons malmesos. En l’interior es conserva la barra de marbre, es substitueix el paviment de l’espai de doble alçada i s’amplia el menjador incorporant l’espai sobre i sota l’entresolat: es desmunta la divisòria de planta baixa, que es conserva com a decoració penjada de la paret, s’eliminen els envans conservant els diferents paviments i es realitza una nova escala de connexió. 

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1902, pàg. 991; 1911, pàg. 1304). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 320.

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El tancament dels dos portals de cantonada amb la mateixa solució amb: porticons de fusta pintada, plegables a l’exterior, i amb fusteria amb tarja sobre porta batent central amb fixes laterals, amb sòcol de fusta plafonat i amb especejament que combina les línies ortogonals i corbes i el vidre transparent i el catedral. En el portal de Marià Cubí el tancament es retalla per adaptar-se al perfil de la barra interior de marbre. 

Interiors 

Els elements que es conserven de l’antic establiment: la barra de marbre de diferents colors que conserva un dels frontals amb relleus; l’entresolat amb biguetes de fusta i revoltó forjat; els diversos paviments de rajola hidràulica de l’antic habitatge i la vidrera que tancava l’espai sota l’entresolat (que es conserva penjada com a decoració) amb sòcol plafonat i quadrats de vidre catedral. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.