Restaurant Can Lluís

Carrer de la Cera, 49 | BARCELONA | 08001 | Tel. 934 41 11 87
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. 01

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. 02

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. 03

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. 04

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Magazine emblemàtics. Revista digital.
Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 01

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 02

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 03

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 04

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 05

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 06

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 07

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 08

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 09

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 10
Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 11

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Restaurant Can Lluís. Ref 12

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.