Poblet la Africana

Carrer de Pere IV 193 | BARCELONA | Sant Martí | 08018 | Tel. 933 07 17 41
Activitat: Roba de treball
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Empresa familiar fundada el 1917 per Antoni Poblet Fabregat, qui realitza la decoració del local que encara es conserva en bona part. Ara mateix l’empresa La Africana és un referent centenari en vestuari i calçat laboral.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Poblet La Africana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

Antecedents 

1909

 

1909

Jaume Mir Vives

Obre la pañería La Africana, dedicada al comerç de draps amb el nord d’Àfrica. La botiga ocupa només el sector de Pere IV, i en el xamfrà hi ha un habitatge.

 

1917

Antoni Poblet Fabregat

Adquireix el local i el reconverteix en la Sastreria La Africana, dedicada a la roba de treball. Posteriorment passa als seus fills Jordi i Manuel Poblet Galobardes. Instal.len un magatzem en el número 189, conservant els aparadors d'una botiga de làmpares. Als anys 60 s'instal.len els rètols lluminosos de l'aresta del carrer Castella. El 1987 es constitueix la societat Sucesores A. Poblet. Des de l'any 2004 són els fills d'en Manel i en Jordi - en Joaquim i la Mª Àngels -qui es fan càrrec del negoci, si bé actualment el porta la Mª Àngels.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 76.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 76.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Façana de Pere IV. 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, que sobresurt entre 10 i 40 cm, amb: 
- a banda i banda de l’obertura, els dos muntants laterals continus que abracen: el sòcol (en origen de marbre negre vetejat blanc, ara substituït per granet); l’aparador que passa per davant del sòcol de l’edifici i, per sobre, conserva el mirall de fons i el sistema de guies encastades de llautó on es desplacen en alçada els recolzaments de les barres, i el calaix superior amb plafó frontal amb un rètol modern; 
- com a llinda, el calaix de tota l’amplada, on hi ha un rètol en el frontal que sembla sobreposat sobre l’original. 
Dins de l’obertura, el llindar situat en el gruix de la façana i el vestíbul exterior amb dos aparador laterals i porta central reculada, batent amb tirador exterior diagonal. 

Façana del xamfrà. 

Dins de les dos obertures de l’esquerra, l’emmarcat de fusta dels aparadors i el rètol que s’entreveu sota el modern de la part superior. 
Dins de l’obertura dreta el vestíbul exterior similar al del carrer PereIV. 
Sobre els dos brancals centrals, les lletres de l’antic rètol conservades sota la capa de pintura. 

Interiors 

La configuració de la sala de vendes amb un espai de doble alçada paral.lel a la façana, amb: 
- els elements integrants de l’estructura metàl.ica (pilar central, jàssera de perfils reblonats, biguetes del sostre); 
- l’entresolat i l’escala d’accés amb barana de forja amb brèndoles torsionades; 
- el tancament de fusta dels aparadors del xamfrà, amb dos racons simètrics amb portes batents; 
- els 3 taulells de fusta.. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.