Pintures Jordi

Aribau 88 | BARCELONA | Eixample | 08036 | Tel. 934 53 98 29
Activitat: Drogueria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Pintures Jordi forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1924

Anonima Martorell-Vidal-Quadras

El 5 de gener de 1924 el diari La Vanguardia publica un anunci de la societat “Anonima Martorell-Vidal-Quadras” sobre la venda de “pinturas perfumeria, drogas y comestibles" en el local d’Aribau 88.

1928

Societat Capdevila i Jordi SL

Jaume Capdevila Amigó (que el 3 de gener de 1907 havia fundat una pastisseria, drogueria i perfumeria en el carrer Sants 31 cantonada Olina 1) i Juan Jordi Ferrer (que hi treballava d’aprenent des de 1910), formen la societat Capdevila i Jordi SL i es fan càrrec del local d’Aribau 88.

1947

Droguerías Jordi

Es dissol la societat Capdevila i Jordi i es crea Droguerías Jordi.

1972

Joan Jordi Cortés

Passa al fill de Joan, Joan Jordi Cortés. A la dècada dels 80, l’Ajuntament obliga a retirar els elements sobreposats de l’establiment (rètol i aparadors exteriors de llautó). El 1985 tanca la botiga de Sants i traslladen a la botiga  d’Aribau un taulell i dos plafons de vidre pintat del rètol de façana (PERFUMERIA 1 BARNICES 31).

Anys 90

Es restaura la botiga.

Es decapen els elements de fusta, que tenien fins a 8 capes d’esmalt (marró, verd, ,..) i mini de plom utilitzat com “anti corcs”, i s’envernissen.

2000

Joan Jordi Romeu

S’incorpora el net del fundador, Joan Jordi Romeu.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 214.

Hemeroteca de La Vanguardia. Documentació en línia : 27.01.1924

Document de 30 de març de 1928 de “Alcaldia de Barrio”.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

A l’interior de l’obertura: el llindar de pedra; el paviment de morter de ciment del vestíbul exterior; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta central, de fusta, amb sòcol plafonat, tarja superior amb vidre catedral i quarterons i, en les portes de registre dels aparadors, vidres matejats amb reserva dibuixant rombes, i les montures metàl.liques daurades amb lleixes de vidre.. 

Interiors 

En la sala de vendes: 
-els elements integrants de l’estructura: dos pilars de fosa, 2 pòrtics amb pilastres amb capitell i biga penjada i el sostre de biguetes amb revoltó forjat. 
-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º; 
- les prestatgeries que cobreixen les parets, amb calaixera inferior i cornisa a l’alçada del sostre del vestíbul exterior. 
- els diversos taulells de fusta: el de la caixa, el llarg de la dreta, el dels calaixos amb pigments i el del despatx amb vidre matejat. 
- els elements procedents de la botiga de Sants: el taulell amb 4 peus de forja artística i 2 plafons de vidre pintat del rètol de façana (PERFUMERIA, 1 BARNICES 31).. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.