Pastisseria Montserrat

Carrer del Torrent de l'Olla 81 | BARCELONA | 08012 | Tel. 932 18 47 43
Activitat: Pastisseria

Ruta dels Emblematics. Pastisseria Montserrat

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblematics. Pastisseria Montserrat

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Magazine. Revista Digital
Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Pastisseria Montserrat

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats