Pastisseria Montserrat

Carrer del Torrent de l'Olla 81 | BARCELONA | Gràcia | 08012 | Tel. 932 18 47 43
Activitat: Pastisseria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

El 1901 aquest local estava ocupat per un forn de pa. L'any 1942 passa a Bonaventura Torremadé Roig que transforma l’establiment en una pastisseria i realitza la decoració que es conserva actualment. Li van posar el nom de «Montserrat» en honor de la patrona dels pastissers, ofici que aquest emblemàtic establiment dignifica dia rere dia amb la qualitat dels seus dolços. Continua en mans de la família.

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Pastisseria Montserrat forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1902

Família Paulí

En l’Anuario del Comercio d’aquell any compta com a fleca. A partir del 1921 també ho fa com a pastisseria.

 

1942

Pastisseria Montserrat

Bonaventura Torremadé Roig adquireix el negoci, que actualment regenta la seva neboda Teresa.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 49.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

En el tram de façana corresponent a la sala de venda, el tractament de la superfície diferenciat de la resta de l’edifici, amb requadres en la cantonada i una motllura amb 4 bandes paral.leles que, en cada façana, engloba les tres obertures i un rètol modern, que oculta l’original. Dins de les obertures de la sala de vendes, el tancament dels aparadors, en les laterals, i de la porta reculada en la del centre (amb dues fulles batents en la del Torrent i una fulla central amb aparadors exterior en la de travessera), tots ells amb un tractament unitari amb 3 franges: 
-dalt, el rètol amb emmarcat de fusta proper al pla de façana, amb plafó de vidre negre amb una paraula en lletres blanques capitals dins d’un marc. En cada façana es repeteix el mateix text disposat simètricament a l’aresta de manera que, d’esquerra a dreta, es llegeix: BOMBONERIA, CONFITERIA, PASTELERIA, PASTELERIA, CONFITERIA, BOMBONERIA. 
-baix, el sòcol opac, de marbre negre amb vetes blanques en el aparadors i de fusta plafonada en les portes, que també revesteix els laterals i sostre del vestíbul exterior. sostre. 
- en el centre, el tancament transparent amb emmarcat de fusta, que en els aparadors exteriors de la Travessera és de vidre corbat i en les portes està decorat amb requadres gravats a l’àcid 

Interiors 

A la sala de vendes, el tractament del sostre i els paraments que divideix l’espai horitzontalment, per sobre i sota de la llinda de les portes, amb: 
- la superfície pintada amb motllures lineals de guix que delimiten requadres en el cel ras, les bigues penjades sobre mènsules i la part superior de tots els paraments. 
- l’estructura que unifica les obertures i els paraments de façana i la paret lateral de travessera, que combina fusta (en la cornisa continua, els muntats acanalats, el sòcol plafonat i els emmarcaments) i vidre/miralls (vidre matejat en les portes per registrar els aparadors, vidre transparent en les portes, mirall en els aplacat o en el fons de les vitrines). 
En la paret paralel.la a la travessera, les dues portes amb un tractament similar (un revestiment nou en el tram central oculta la solució original). 
El mobiliari i accessoris conservats: el taulell de fusta amb un tram del sobre de marbre amb vitrina, les muntures metà.liques dels aparadors, l’expositor de caramels,.. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.