Pastisseria La Estrella

Nou de la Rambla 32 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 933 02 05 34
Activitat: Pastisseria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Pastisseria Pujol- La Estrella forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 

RESSENYES HISTÒRIQUES 


1849

 

1849

Juan Grimau

L’establiment figura documentat a la Guía General de Barcelona de 1849. Ho fa a la secció “Bodegones amalgamados con tabernas”. El seu propietari era Joan Grimau.

1857

Juan Mariano

A la guia El Consultor. Nueva Guía de Barcelona de l’any 1857 l’establiment ja figura a la secció de “Pastelerías y Bollerías”. El titular és Juan Mariano i ja s’anuncia com a pastisseria “titulada de la Estrella”

1916

Francesc i Josep Roig Manubens

El 30 de setembre de 1916 Francesc Roig, que acabava d’arribar d’Amèrica juntament amb el seu germà Josep, adquireixen la pastisseria. Varen pagar-ne 17.000 pessetes. La famíla Roig conserva encara el document amb l’import. De fet la família Roig conserva publicitat del diari “La Publicitat” del 27 de desembre de 1929 on figuren les tres botigues de la Dulceria La Colmena amb el seus respectius telèfons i adreces. (Salmerón, 15; Pl. del Ángel, 12 i Conde del Asalto, 32)

 

1936

Simeón Pujol Sagrera

Figura com a titular de la pastisseria La Estrella a la Guía Telefónica de Cataluña de 1936 amb el número de telèfon 18844. Simeón treballava a la pastisseria amb els Roig i quan el 1927 els dos germans compren La Colmena de la Plaça de l’Àngel, Pujol esdevé l’encarregat de l’obrador de la botiga de Conde del Asalto (avui Carrer Nou de la Rambla). Es desconeix la data exacta de quan els germans Roig li venen el negoci. Suposem que és a principis dels anys trenta ja que fins a finals de 1929 com hem esmentat figura com una de les tres “colmenes” en la publicitat de l’època.

 

1950

Reforma de la botiga

Es reforma el local mantenint l'encant de l'interior d'una pastisseria tradicional. També es va conservar el sostre original.

 

1964

Ferran Pujol Clavero

Agafa el relleu del seu pare quan aquest mort el 25 d’octubre de 1964.

 

2015

Montserrat Martínez.

Traspassa el negoci a Montserrat Martínez quan decideix jubilar-se.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Saurí, Manuel; Matas, José (1849). Manual Histórico-Topográfico. Guía General de Barcelona. Barcelona: Imprenta y Librería de D. Manuel Saurí.

J. A. S. (1857). El Consultor. Nueva Guía de Barcelona. Barcelona: Imprenta de la publicidad, a cargo de A. Flotats.

Hemeroteca de La Vanguardia. Documentació en línia : 15.11.2010

Favà, Maria; Amorós, Carme. Guapos per sempre. Barcelona. Edita: Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona (2007). Pàg. 226.

Guía telefónica de Cataluña 1936. Publica Compañía Telefónica Nacional de España

Diari “La Publicitat” de 27.12.1929

Entrevista a Ferran Pujol per la Ruta dels Emblemàtics.

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-pastisseria-pujol-la-estrella.htmlELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un aplacat realitzat amb marbre que emmarca els dos aparadors situats un a cada costat de la porta d’accés a l’interior. Aquests elements formen un petit vestíbul on en el paviment, també de marbre, reprodueix una estrella. L’aplacat de marbre jaspiat que s’estén per tota la superfície, arrenca d’un sòcol baix de marbre negre i està emmarcat per una estreta motllura, tant interior com exterior, de marbre blanc. Els aparadors estan constituïts per estructures de fusta motllurada muntades damunt un sòcol de marbre jaspiat, del mateix model que la resta de la façana. 

Interiors 

Conserva els mobles originals com el taulell mostrador, amb vitrina superior inclosa i sobre de marbre negre amb aigües, prestatges amb mirall de fons i el moble de la caixa. Tots tenen les mateixes característiques, muntats damunt un sòcol de color negre, disposen de plafons motllurats amb els cantells còncaus. La zona alta de les parets perimetrals disposen de miralls, d’aquesta manera dóna la sensació òptica de grandària. Destaca una lamplada de llàgrimes. El paviment és de mosaic hidràulic, de color clar, amb petites peces de color als angles. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.