Parallamps Torrente

Marquès de Barberà 21 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93 318 06 44
Activitat: Parallamps
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fundada el 1860, és l’empresa de parallamps més antiga del món. Continua en mans de la cinquena generació de la família Torrente. El local es conserva com un petit museu. La façana i el mobiliari original es mantenen intactes.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Parallamps Torrente forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PAISATGÍSTIC. 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1860

Josep Sebastià i Sellarés

Obre un taller de serralleria, forja i parallamps al carrer del Marquès de Barberà, 27.

 

1894

Josep Torrente i Cereza

La mà dreta de Sebastià compra el negoci. El 1894 el trasllada al número 21 del mateix carrer. Actualment és l’empresa de parallamps més antiga del món. Continua a les mans de la cinquena generació de la família Torrente. El local es conserva com un petit museu. Destaca el logotip original amb el puny esclafant sis llamps que presideix la porta de la façana.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 230.
ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’una estructura de fusta aplacada a la façana que ocupa la zona de la llinda de l’obertura. No disposa de brancals. El nom de l’establiment està inscrit en una faixa corba amb caràcters pintats sobre fusta, franquejat per dos rectangles motllurats que contenen dos medallons circundats per caràcters (també pintats sobre fusta) que anuncien l’activitat de l’establiment. Sota del nom de l‘establiment hi ha el relleu d’un puny esclafant sis llamps que presideix la porta de la façana. Disposa d’una zona de vestíbul amb dos aparadors que flanqueixen la porta d’accés a l’interior, d’un sol full, tot realitat amb fusta i vidrieres. Els aparadors estan muntats damunt un sòcol format per plafons de fusta decorada. 

Interiors 

Els paviments són a base de mosaic hidràulic. Actualment s'està procedint a la restauració dels interiors. 


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.