Papirvum

Baixada de la Llibreteria 2 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 93 310 52 42
Activitat: Papereria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Papirvm part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1802

Josep Rubió i Lluch

Cap a l'any 1802 es va establir com a llibreter a Barcelona, al carrer de la Baixada de la Presó, actual Baixada de la Llibreteria. La família Rubió tenia una estreta relació amb el món de la literatura, en la que destaquen noms com Joaquim Rubió i Ors amb obres com Lo Gayter del Llobregat i Jordi Rubió i Balaguer, el primer director de la Bibioteca de Catalunya des de la seva fundació el 1914 per la Mancomunitat de Catalunya.

1981

Dolors Crespo

Adquireix al negoci que en aquells anys era una botiga d’articles de regal i funda Papirvm, una papereria i llibreria molt especialitzada. Actualment l’ajuda el seu fill Flavi Titi.

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Entrevista a Flavi Titi per la Ruta dels Emblemàtics

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-papirvum.html

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Rubi%C3%B3_i_LluchELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un moble de fusta muntat damunt un sòcol de marbre negre aplacat. Una estructura arrodonida a la cantonada amb una ampla llinda on s’inscriuen el nom de la botiga i l’antic nom i fundació en vidre esgrafiat. Corona el moble una cornisa contínua simple que recorre tot el perímetre. Destaca la vitrina de la cantonera visible des dels dos carrers. 

Interiors 

Conserva el mobiliari que s’estén per tots els murs perimetrals, com els prestatges mesurables a diverses alçades. També els taulells i diversos armaris de calaixos per a tot tipus de paper. Els mobles dels prestatges arriben a mitja alçada, i és a partir d’aquest punt on s’inscriuen uns plafons decoratius (d’obra) amb relleus de motius florals al centre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.