Optica Ruiz Ortega

Carrer de Girona, 120 | BARCELONA | Eixample | 08009 | Tel. 934 57 50 55
Activitat: Òptica
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

L'Òptica Ruiz Ortega forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 





RESSENYES HISTÒRIQUES 

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1919 quan sembla que hi podia haver la Farmàcia Pedro Roig i més endavant una botiga d'ultramarins i comestibles. L'any 1950 el titular és Jaime Orriols Camprodon, Després passa a Justo Sancho Aranda i el 1952 passa a Albert Martin Fuentes. A la dècada dels setanta, a la mort d'Albert passa al seu germà, propietari d'un altre colmado al c.Urgell . El 1980 pasa Gonzalo Ruíz Ortega que l'acondiciona com a òptica i s'inaugura el 6-4-1981. A l'exterior conserva el pòrtic sobrepossat al parament però afegint motllures; aplaca la finestra superior ocultant l'arc i la reixa i restaura els aparadors, substituïnt la fusta malmesa i afegint algunes motllures (el sòcol i alguns vidres són els originals). A l'interior repara el cel ras interior, reproduint els fragments de motllura que faltaven. Conserva un mostrador petit amb sobre de marbre i afegeix nombrosos mobles antics (bancs al costat de l'aparador, rellotge, armaris,...). 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, l’estructura de fusta amb pilastres i entaulament a l’alçada de l’entresolat. Dins de l’obertura, per sota de l’entaulament, els aparadors laterals del vestíbul exterior, amb sòcol de marbre, estructura de fusta i vidre gravat a l'àcid.

Interiors 
La configuració de la sala de vendes amb l’envà de fusta de planta circular del fons, el petit mostrador en el centre (de fusta i sobre de marbre), la lleixa perimetral i el cel ras amb cornisa i motllura central. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.