Optica Ruiz Ortega

Carrer de Girona, 120 | BARCELONA | 08009 | Tel. 934 57 50 55
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. Òptica Riuz ortega

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Òptica Riuz ortega

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual