Merceria Calsina

Carrer del Vallespir 164 | BARCELONA | 08014 | Tel. 934 90 93 57
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Magazine. Revista digital
Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Merceria Calsina

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats