Matalasseria Lázaro

Carrer Gran de Sant Andreu 184 | BARCELONA | Sant Andreu | 08030 | Tel. 933 11 06 07
Activitat: Matalasseria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Matalasseria fundada l’any 1892 per Frederic Làzaro Arquer. Actualment el negoci continua en mans de la família. A l’interior, tant els prestatges com el taulell conserven l’estètica de la botiga original.

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Matalasseria Lázaro forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1892

 

Frederic Lázaro Arquer (1874-1939)

En el document d’execent de cupo que encara guarda la famíla, consta que era matalasser i que tenia 18 anys. Treballava a la matalasseria del número 164 del carrer Gran de Sant Andreu (anteriorment Carrer Casanovas, 51). Cap a l’any 1904 es fa càrrec del negoci.

1939

Jacint Gay Ventura i Concepció Lázaro Vallbé

Continua la tasca del seu sogre a la matalasseria. Havia treballat també de modelista al la fàbrica Pegaso.

1950

Joan Gay Lázaro i Teresa Feliubadaló Campañá

El matrimoni regenta la botiga, si bé el Joan també treballava com a decorador de botigues de roba.

1992

Trasllat del negoci

El negoci es trasllada a la ubicació actual, al número 184 del mateix carrer Gran de Sant Andreu. El mobiliari original va ser traslladat des de l’anterior botiga a un magatzem. A l’actual botiga hi ha unes reproduccions del mobiliari i adaptades al nou marc arquitectònic.

2001

Sergi Gay Feliubadaló

La quarta generació continua regentant el negoci en l’actualitat.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES
ELEMENTS D'INTERÈS 

Interiors 

Es tracta d’uns prestatges i taulell mostrador a joc, mobles adaptats al marc arquitectònic de la botiga ja que provenen d’un altre local. El taulell presenta un frontis decorat amb motllures daurades alternant figures geomètriques. Els prestatges segueixen la mateixa línia, amb motllures daurades als muntants i amb un remat unificat en forma de fris arquitectònic simple. Els prestatges s’adapten als angles de les pilastres i parets del local. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.