Mantequeria Lasierra

Carrer de Rosselló 160 | BARCELONA | Eixample | 08036 | Tel. 93 453 35 75
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Mantequeria Lasierra forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1900

La Nueva Maravilla

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1900 quan Ramon Canela, d'una família propietaria d'altres colmados, funda "La nueva maravilla". Posteriorment es modifiquen els elements (aparadors i portes) de l'interior de les obertures.

1953

Ramon Lasierra Jariod

Després de passar per 4 propietaris, Ramon Lasierra Jariod, gerent d'una xarcuteria del barri, es queda l'establient que estava en traspàs. Conserva el moble modificant la llegenda i imatges del rètol.

1981

Ramon Lasierra Peña

Passa al seu fill Ramon Lasierra Peña. Actualment ja hi treballa el seu fill Ramon Lasierra Valent, la tercera generació. 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 128.

 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis aplacat, en tota l’amplada del local, que arrenca en el sòcol de l’edifici fins a les mènsules del primer pis, de composició simètrica en cada pla de façana, amb: 
- en els 4 brancals, el plafó amb sòcol i marc de fusta amb un vidre que protegeix làmines publicitàries no originals; 
- com a llinda, el calaix continu amb marc de fusta i plafó de vidre amb el rètol pintat per darrera. 
Dins de les obertures, els llindars de marbre blanc. 

Interiors 

A la sala de vendes, en les parets laterals i paral.lela a la façana, la prestatgeries de fusta pintada, amb cornisa dividida pels muntants verticals decorats amb degollats, amb alguns sectors amb calaixera inferior. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.