Llibreria Angel Batlle

Carrer de la Palla 23 | BARCELONA | 08002 | Tel.
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual
Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Llibreria Àngel Batlle

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats