Lampisteria Guillem Pascual

Carrer d'Aribau 43 | BARCELONA | Eixample | 08011 | Tel. 934 53 35 34
Activitat: Lampisteria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Tancat

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Lampisteria Guillem Pascual forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1905

Constantino Serra Viñals

Comença l'activitat en aquest local. La família conserva encara el document de l’alta de l’activitat econòmica datat de 1905. En aquells anys als lampistes es coneixien amb el nom de llauners. Com era habitual, darrera la botiga hi havia l'habitatge familiar.

1936

Lampisteria G. Pascual

El negoci passa al seu nebot Guillermo Pascual Viñals i s'anomena Lampisteria G. Pascual.

1963

Ampliació de la botiga

L'any 1963 s'amplia la botiga ocupant l'antic habitatge.

 

1997

Ampliació de la botiga

L'any 1997 passa a Guillem Pascual Ribó Manté l’activitat fins el 2018 quan tanca per jubilació.

 

2019

CBD ALCHEMY

L'any 2019 després d’una reforma integral de l’interior el local obra com a parafarmàcia amb el nom de CBD ALCHEMY.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Dins de l’obertura, en la part inferior, els emmarcaments de fusta dels aparadors del vestíbul exterior , el mirall del costat esquerra, el llindar de marbre blanc i el paviment de rajola hidràulica groga amb perímetre negre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.