Lampisteria Guillem Pascual

Carrer d'Aribau 43 | BARCELONA | 08011 | Tel. 934 53 35 34
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblematics. Lampisteria Guillem Pascual

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblematics. Lampisteria Guillem Pascual

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Magazine. Revista Digital
Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Lampisteria Guillem Pasqual

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats