La Sibèria

Rambla de Catalunya 15 | BARCELONA | Eixample | 08007 | Tel. 93.317.05.83
Activitat: Pelleteria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Pelleteria fundada l’any 1891 per Josep Ticó Rebert i considerada com la primera pelleteria pròpiament dita de l’Estat. El 1907 es trasllada a l’emplaçament actual i el 1918 es realitza la decoració d’estil art-déco que encara conserva.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Sibèria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1891

Carrer de la Portaferrissa

El pelleter Josep Ticó i Rebert, format a can Revillon de París, torna a Barcelona i funda el seu negoci en aquest carrer.

 

1907

Rambla de Catalunya, 15

S’instal·la a la ubicació actual, una de les zones comercials amb més futur, i el negoci creix d’una manera important.

La Siberia fou la primera pelleteria pròpiament dita de Barcelona i d'arreu de l'Estat, per tant pot considerar-se la pionera en la introducció de la pelleteria. L'any 1907 Josep Ticó i Rebert obre La Siberia a la Rambla de Catalunya, lloc on encara avui es troba la casa matriu. 
Amb l'expansió económica viscuda a Catalunya en el temps de la Gran Guerra, la Sibèria va créixer vertiginosament; es confeccionaven articles per tot l'Estat, fins i tot per la Casa Reial. Aleshores es construí la fàbrica de curtits a Balaguer. 
La Siberia va guanyar un dels premis de l'Exposició Internacional de 1929 i va ser important també com a escola de nous pelleters. Els anys 1918 i 1919 la decoració de la botiga va ser completament refeta per iniciativa de Josep Maria Ticó i Roig que es va establir com a pelleter a Londres. Aquesta, d'estil proper a l'art deco, és la que encara es conserva avui. 
A l’exterior s’elimina el frontis aplacat (que integrava rètol, aparadors i porta) i es recupera la visió dels elements arquitectònics de l’edifici: es realitza un pla de tancament reculat amb porta en l’eix de l’aresta i aparadors laterals, i es situen els rètols de lletres corpòries sobre les llindes. A l’interior es realitza una rica decoració en el sector esquerre, amb treballs de fusteria de Batista Moixí ( armaris, taulells, medallons de les portes, mampares dels emprovadors,..). El 1959 s'estintolen els dos pilars de fosa que dividien l'obertura de cada façana (visibles en la planta superior) i s’adapta el tancament. En el sector esquerre s’allarga el vestíbul exterior (abans hi ha via un tancament entre el parament i el primer pilar) Als anys seixanta passa als fills de Mercé Tico i Marià Espar. El 1991 es catalanitza el rètol modificant el tipus de lletra. També s'elimina un aplacat blanc que ocultava el sòcol i motllures de l'edifici i definia un pla abstacte que contrastava amb el retall de les obertures (amb un marc negre) i les lletres. L'any 1996 la meitat dreta del local es segrega i converteix en una cafeteria. 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El emmarcat negre de les tres obertures i el tancament reculat del vestíbul exterior, de composició simètrica amb: porta central amb vidres decorats a l’àcid en les 2 fulles batents i en la tarja superior, on destaca un vidre pintat ovalat emmarcat amb relleus de fusta; dues columnes flanquejant la porta també de fusta esculpida, i aparador a banda i banda amb sòcol de marbre negre i vidre i tarja superior amb la mateixa decoració que la porta. 

Interiors 

En la sala de vendes: 
- el cel ras amb calaixos penjats, que connecten els pilars i pilastres, i motllura en el perímetre dels requadres a manera de cornisa sobre mènsules. 
-la decoració amb relleus pintats blancs dels pilars exempts, les pilastres i alguns punts de les jàsseres. 
- el mobiliari, que es situa a la dreta, de fusta lacada blanca amb ornaments daurats i vidre que en origen era transparent, amb testers semicirculars: 3 armaris que tenien portes de vidre (1 en els laterals i 2 en el central de major amplada) i una mena de carxofa sobre la cornisa, i 3 taulells un davant de cada armari (ara manca el de l’extrem dret). 
- la mampara, que es situa a l’esquerra, també de fusta blanca i ornaments daurats i amb el mateix repertori formal clàssic que el mobiliari, que delimita 2 grans provadors: un al costat de façana amb un tram elevat, on continua dominat el blanc i un altre on dominen els colors marrons, tots dos equipats amb mobiliari, miralls i revestiments conjuntats. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.