La Lleteria

Salva 42 | BARCELONA | Sants Montjuïc | 08002 | Tel. 933 29 14 87
Activitat: Botiga ecològica
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Establiment fundat el 1910 com a lleteria. Disposava de vaques a l’interior i d’una sala de vendes de decoració modernista. En destaca el mosaic de la façana amb les figures de dos joves lleters. Actualment és una botiga ecològica.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Lleteria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1911

Vaqueria

A l’Anuario del Comercio de 1911 el local consta com a “vaquería” a nom de Buenaventura Piñol. Una lleteria amb una sala de vendes a peu de carrer on es comercialitza la producció dels animals que vivien a l’interior del local. Un dels elements més importants de l’establiment és el mosaic exterior. Sembla ser que el mosaic estava originalment al pavelló d'Holanda durant l'Exposició Universal de 1929 i que va ser adquirit pels adinerats amos del negoci i traslladat a el Poble Sec per embellir la seva botiga. Segons indica Enric Satué al llibre Un museu al carrer (Barcelona, 1984), ha de ser obra d'un artista de categoria, i apunta la possibilitat de que en fos l'autor Víctor Masriera. Representa un paisatge rural idíl·lic amb dos personatges, un noi i una noia, vestida d'holandesa i carregant la llet.

Anys 60

Cistelleria

Als anys 60 es transforma en cistelleria. L'any 2003 es restaura l’edifici i en els elements conservats a l’establiment. En la façana, l'empresa Mosaicos Estel s'encarrega d'extreure els elements externs, la consolidació, la restauració in situ de les lesions puntuals i la realització de les parts inexistents seguint el model original.

2008

Tanios films

El 2008 s’intal.la Tanios films producció i edició audiovisual

2012

La Lleteria

Isidora i Antoni obren la La lleteria, espai familiar, d’ecocriança i de teràpies.

2015

La Lleteria

El negoci va evolucionant de forma natural fins que el 2015 l’agafa Fernando Etayo i l’orienta més cap a botiga ecològica.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1911, pàg. 1350 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 268.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El conjunt d’elements que configura una façana diferenciada en l’àmbit del local, amb un mural de mosaic ceràmic aplacat emmarcant l’obertura amb tancament de ferro. 
- Adherits sobre el parament: el sòcol de pedra buixardada amb motllura còncava superior i el mosaic de tessel•les amb un motiu pastoral holandès, amb dues figures de mida natural en les agulles, que deixa vist els brancals de pedra, i un paisatge amb les inicials BP a la dreta, que passa per davant de la llinda en arc i defineix un límit recte. 
- Dins de la obertura, el tancament vidrat amb emmarcat i sòcol de ferro, decorat amb motllures corbades, amb dues fulles centrals batents, amb tirador forjat, i dos fixes laterals que havien tingut un aparador interior. 

Interiors 
A la sala de vendes, els elements pertinents en cel ras, arrambador, paviment i un fragment d’armari: 
- el cel ras amb dos àmbits separats per una biga penjada, sobre mènsules amb motius vegetals, amb plafó circular central, cornisa lineal perimetral i fris amb motiu vegetal sobre el que s’han anat aplicant diverses solucions cromàtiques; 
- l’arrambador de 1,1 m d’alçada de rajola ceràmica, present en les 3 parets, amb sòcol i remat superior vidrat groc i una sanefa amb nens 
-papallona sobre garlandes amb flors; 
- el paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris que combina una mostra pel perímetre i una en el centre; 
- els vestigis de l’armari de fusta envernissada de la paret dreta, amb bastiment i 4 portes en la part superior amb motius vegetals rebaixats. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.