La Lionesa

Carrer Ample 21 | Barcelona | 08002 | Tel. 933174313
Activitat: Colmado/ Grocery store

Ruta dels Emblematics. La Lionesa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblematics. La Lionesa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblematics. La Lionesa

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Lionesa

Autor desconegut