La Italiana

Bonsuccés 12 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93 318 20 42
Activitat: Pasta artesanal
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Establiment fundat el 1910 pel genovès Attilio Rivali. Des d’aleshores, quatre generacions de la família han mantingut la tradició familiar i han convertit el negoci en tot un referent de l’elaboració de pasta fresca artesana a Barcelona.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Italiana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1910

Attilio Rivali

Aquest genovès i la seva família obren a Barcelona La Italiana, un negoci de pasta fresca artesana.

1939

Giuseppe Rivali

Acabada la guerra, el fill d’Attilio reprèn el negoci en una època de postguerra molt complicada.

1969

Marco Rivali i Gloria Pascuet

El matrimoni es fa càrrec del negoci i el modernitza incorporant maquinària semiautomàtica.

1985

Carla Rivali

Culinàriament es forma a Itàlia i a Barcelona. Incorpora maquinària i laminadors automàtics al negoci.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

A causa de les darreres modificacions que han substituït l’antic rètol anunciador amb el nom de l’establiment com també l’aplacat de marbre jaspiat per modernes estructures i ceràmica actual, només conserva el vestíbul d’accés amb dos aparadors muntats damunt una zona de sòcol de marbre negre amb aigües. La porta, de dos fulls, se situa entre els dos aparadors, sense angle i amb el vidre corb. 

Interiors 

Malgrat les reformes dels espais interiors (nous prestatges i taulell), conserva diversos estris i maquinària per fer pasta. Els prestatges de la zona alta disposa d’un passadís elevat (passera), amb barana de tub de ferro, que recorre tot el perímetre de l’espai interior. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.