La Granja 1872

Carrer dels Banys Nous 4 | BARCELONA | 08002 | Tel. 933 02 69 75
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblematics. La Granja 1872

© Joan Bueno. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblematics. La Granja 1872

© Joan Bueno. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblematics. La Granja 1872

© Joan Bueno. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Granja 1872.

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats