La Confiteria

Carrer de Sant Pau 128 | BARCELONA | 08001 | Tel. 931 40 54 35
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Confiteria

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual