La Confiteria

Carrer de Sant Pau 128 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 931 40 54 35
Activitat: Bar
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Antiga pastisseria de principis del segle xx reconvertida el 2015 en una cocteleria amb aperitius i begudes d’autor. Manté intacte l’encant dels seus millors anys. Traspua modernisme pels quatre costats.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Confiteria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1905

Juan Permanyer Anglí

Primer titular documentat del negoci, que apareix anunciat com a «Confitería de Juan Permanyer» a La Vanguardia.

 

Entre el 1921 i el 1936

Luis Pujadas Bosch i Pilar Novau Castellà

Amb aquest matrimoni al capdavant, el negoci creix coincidint amb l’època més daurada del Paral·lel barceloní. El 1957 mor Lluís Pujadas, i la seva muller, Pilar Novau Castellà, es fa càrrec del negoci fins a la seva defunció el 1969. A finals dels anys vuitanta es tanca l’establiment. El 1998 es fa una reobertura del local com a bar de copes i menjars.

 

2015

Grup Confiteria

Lito Baldovinos i Enric Rebordosa adquireixen el negoci, el restauren i el reconverteixen en cocteleria.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 122.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un calaix situat sota la llosa de la balconada que conté el nom de l’antic establiment gravat a l’àcid. Aquest calaix emmarca tres obertures amb els seus brancals corresponents que estan constituïts per una estructura mixta, metàl·lica i fusta, que arrenca a partir d’un sòcol d’obra. La part superior dels brancals està decorada amb la pintura al vidre d’uns angelets, i els dos brancals extrems disposen de sengles vitrines metàl·liques; l’obertura central és un gran aparador amb els emmarcaments de fusta. Disposa de dues portes d’accés, al costat de les quals hi ha sengles aparadors amb vidres gravats a l’àcid. Sota els dos aparadors i a la zona de sòcol, es localitzen les finestres de ventilació de la zona del soterrani, situada per sota la rasant del carrer, defensades per unes reixes de ferro de forja. A la fusteria de les portes es reprodueixen motius florals. Cal citar que es conserva el mosaic hidràulic original, un model que presenta motius florals. 

Interiors 

Conserva gran part de la decoració original consistent en un gran moble aparador de prestatges amb fons de vidre treballat a l’àcid presentant motius geomètrics. Aquest gran moble està rematat per uns plafons corbs, de fusta, que contenen pintures de rams de flors. Damunt d’aquests plafons i fins al sostre hi ha unes pintures a l’oli presentant figures femenines i paisatges bucòlics. També es conserva l’antic taulell de fusta amb decoracions florals, ara convertit en la barra de l’establiment. També conserva l’antic moble de la caixa situat damunt del taulell, amb una base de marbre que suporta una estructura de vidre amb el rètol corresponent gravat a l’àcid. Com a element decoratiu es conserva un moble que es correspon amb l’antiga taula de comptabilitat, de fusta i amb una mampara de vidre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.