La Casa del Bacalao

Carrer Comtal 8 | BARCELONA | 08002 | Tel. 933 01 65 39
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. La Casa del Bacallà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Casa del Bacallà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La Casa del Bacallà
Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. La casa del Bacallà

©  Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats