La Campana

Princesa 36 | BARCELONA | 08003 | Tel. 93.319.72.96
Activitat: Torroneria

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual
Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Torrons La Campana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats