Joieria Rabat

Passeig de Gràcia 59 | BARCELONA | Eixample | 08007 | Tel. 932 72 24 23
Activitat: Joieria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Joieria Rabat forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1906

José Estela Griñó

Figura con a titular de la farmàcia del Paseo de Gracia 59 y Valencià 272 a l’Anuario del Comercio de 1906. El 1901 Estela tenia la farmàcia al carrer Aribau, 12.

1908

Farmàcia Mirambell

La farmàcia figura a nom de “M y T Mirambell” a l’Anuario del Comercio de 1906 i estava situada al Pasaeo de Gracia, 59 y Valencià, 272.

1914-1917

Farmàcia Mariano Solà.

1920- 1931

Farmàcia Orriols.

1950 -1989

Farmàcia Marti Lledó.

Als anys 90 del segle XX

Bar Torino

La farmàcia es reconverteix en el Bar Torino conservant la decoració del sostre interior i l'exterior.

2004

Joieria Rabat

La Joieria Rabat s'implanta a l'edifici. Es substitueixen els tancaments de les obertures. 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1901, pàg. 902; 1906, pàg. 1313; 1908, pàg. 1457 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 192.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els plafons de fusta sobreposats, de composició simètrica en relació a l’aresta del xamfrà, i la tarja amb vitrall sobre la porta d’entrada (únic vestigi del tancament original). 
La llinda continua que enllaça les 4 obertures, integrada per una doble faixa de fusta pintada amb: 
-dalt, un emmarcat aplacat sobre el parament, amb un únic plafó (recent) per façana. 
-baix, dins de cada obertura un plafó rectangular (ocult pels nous tendals) i, en el parament, un aplacat amb mènsules laterals i plafó central amb decoració rebaixada i límit inferior corbat. En l’agulla de l’aresta, el plafó és de majors dimensions i presenta una decoració sobreposada amb motius vegetals envoltant una retolació recent. 
La tarja superior del tancament de l’obertura dreta del xamfrà, amb emmarcat de fusta de línies ondulades i vitrall emplomat policromat amb tiges amb flors i un cercle central amb una representació que sembla la fusió del bastó d’escolapi (serp) amb un caduceu (ales) ambdós símbols de la medicina. 

Interiors 

Es conserven els elements d’interès visibles en les imatges de 1998 però amb un altre cromatisme: cel ras amb motllures de guix de formes vegetals i prestatgeries de fusta motllurada. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.