Hotel Peninsular

Carrer Sant Pau, 34 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 933 02 31 38
Activitat: Hotel
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Inaugurat el 1876, l’Hotel Peninsular ocupa l’edifici on al segle XVlll hi havia l’antic convent dels frares agustins. D’aquell passat conserva el pati interior i una estètica que uneix l’alegria modernista amb un cert aire de recolliment.

1730

Convent de l’Orde dels Frares Agustins

L’edifici l’ocupa el convent de l’Orde dels Frares Agustins.

1875

Francisco Totti

Francisco Totti, de la societat Silvestre y Ca., juntament amb cinc socis italians, adquireixen la propietat del negoci convertint-lo en un establiment hostaler luxós molt apreciat i sol·licitat per la clientela.


1868

Prudenci Bros

Qui fou cuiner de la reina Isabel II, Prudenci Bros, juntament amb els senyors Oliva i Pagés, dirigeixen la Gran Fonda Restaurant Peninsular.

1888

Hotel Peninsular

L’any de l’Exposició Universal, l’establiment es coneixia com a «Hotel Peninsular» i va viure la seva eclosió com a negoci hoteler.

1909

Regàs, Badó i Maulini

L’any 1909, la propietat de l’establiment és dels senyors Regàs, Badó i Maulini, que realitzen una important reforma
de l’hotel, de la qual fan publicitat en diferents publicacions de l’època.

Anys seixanta del segle xx

Família Herrero-Catalán

A la dècada dels seixanta, la família Herrero-Catalán compra l’hotel i als anys noranta hi fa una profunda remodelació molt respectuosa per tal de dotar les instal·lacions dels millors serveis i de realçar els elements modernistes de la seva arquitectura. Actualment, l’Hotel Peninsular és regentat per la tercera generació de la família Herrero-Catalán.