Hotel Oriente

La Rambla 45 | BARCELONA | 08002 | Tel. 933 022 558
Activitat: Hotel

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Hotel Oriente

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats