Home Gallery

Carrer Gran de Gràcia 66 | BARCELONA | Gràcia | 08012 | Tel. 932 37 35 00
Activitat: Electrodomèstics
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Home Gallery forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1915 Aprox

Camiseria y Corbarería H Ruíz

1997

Sony Gallery

Es traspassa el negoci a  Inson, una botiga de productes electrònics i telefonia primer anomenada Sony Gallery i posteriorment Home Gallery (nom actual). 

2000

Home Gallery

El negoci manté l’activitat però passa a dir-se Home Gallery

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E3: Establiments d’Interès Paisatgístic. Pàg. 95.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament i l’intradós, ocultant la part superior de l’obertura, l’aplacat de fusta de composició simètrica, amb: 
En el brancals, per sobre d’un sòcol recent, els muntants de fusta amb decoracions en rebaix i el plafó superior amb una mena d’escut amb decoracions sobreposades, ara pintades en color gris- plata, amb el número de la finca 66. Sota el vinil adherit en els plafons laterals sembla que es conserva un vidre pintat pel darrera 
En la llinda, la cornisa de fusta de tota l’amplada i l’emmarcat inferior. 
El ràfec de fusta sembla posterior. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.